เรื่องของ “สามล้อ”

รถสามล้อ ชื่อเรียกที่อาจจะคุ้นหู ในบางสถานที่อาจเป็นเพียงแค่รถธรรมดา และกำลังจะสูญหายไป แต่ในบางสถานที่กลับกลายเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ ความจริงแล้วรถสามล้อในประเทศไทยมีมากมายหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบก็ได้มีการพัฒนา ดัดแปลง ปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ตามความต้องการ แต่จุดเริ่มต้นอาจจะเรียกได้ว่ามีจุดร่วมเดียวกันนั่นก็คือ “สามล้อถีบ”
สามล้อถีบนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2476 ที่จังหวัดนครราชสีมา โดยนาวาอากาศเลื่อน พงษ์โสภณ นำรถลากของจีนมาดัดแปลงเข้ากับจักรยาน ทำให้สามารถช่วยผ่อนแรงในการรับส่งผู้โดยสารลงได้ จนกลายเป็นที่นิยม และกระจายไปยังหลายพื้นที่ทั่วประเทศ หลังจากนั้นก็มีการพัฒนารูปแบบ และประโยชน์ใช้สอยของรถสามล้อเกิดขึ้น เช่น ในบางท้องที่แถบจังหวัดภาคใต้ มีการนำจักรยานมาเพิ่มล้อ และกระบะพ่วงเข้าที่ด้านข้าง ติดตั้งเก้าอี้หวายยึดแน่นกับกระบะ ออกวิ่งรับจ้าง กลายเป็นต้นแบบของ ” สามล้อพ่วงข้าง ” อ่านเพิ่มเติม

เรื่องของ “สามล้อ”

รถสามล้อ ชื่อเรียกที่อาจจะคุ้นหู ในบางสถานที่อาจเป็นเพียงแค่รถธรรมดา และกำลังจะสูญหายไป แต่ในบางสถานที่กลับกลายเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ ความจริงแล้วรถสามล้อในประเทศไทยมีมากมายหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบก็ได้มีการพัฒนา ดัดแปลง ปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ตามความต้องการ แต่จุดเริ่มต้นอาจจะเรียกได้ว่ามีจุดร่วมเดียวกันนั่นก็คือ “สามล้อถีบ”
สามล้อถีบนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2476 ที่จังหวัดนครราชสีมา โดยนาวาอากาศเลื่อน พงษ์โสภณ นำรถลากของจีนมาดัดแปลงเข้ากับจักรยาน ทำให้สามารถช่วยผ่อนแรงในการรับส่งผู้โดยสารลงได้ จนกลายเป็นที่นิยม และกระจายไปยังหลายพื้นที่ทั่วประเทศ หลังจากนั้นก็มีการพัฒนารูปแบบ และประโยชน์ใช้สอยของรถสามล้อเกิดขึ้น เช่น ในบางท้องที่แถบจังหวัดภาคใต้ มีการนำจักรยานมาเพิ่มล้อ และกระบะพ่วงเข้าที่ด้านข้าง ติดตั้งเก้าอี้หวายยึดแน่นกับกระบะ ออกวิ่งรับจ้าง กลายเป็นต้นแบบของ ” สามล้อพ่วงข้าง ” อ่านเพิ่มเติม